วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
การสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
การสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว
การสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
การสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจ้่ว