วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556


ชื่อ นางสาวจตุพร  ทองจิตร
ชื่อเล่น เหมียว
กำลังศึกษา คณะครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์
รหัสนักศึกษา 5411103077
จบมาจาก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เกิดวันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535
ที่อยู่ 138/2 หมู่ 2 ตำบล ละอาย อำเภอ ฉวาง  จังหวัด นครศรีธรรมราช 80250